Under de åren vi varit verksamma har vi utvecklat cancervården i Kronobergs län på många olika sätt genom de drygt 8 miljoner kronor vi tillfört.

Vidareutbildning av läkare, sjuksköterskor och personal i Region Kronoberg, men även inom kommunernas hemsjukvård för att kunskapsnivån ska vara hög.

Stor utbildningssatsning på den palliativa vården som omfattat närmare tusen personer anställda inom regionen och länets kommuner.

För att kunna ta till vara på de senaste forskningsrönen lokalt bidrar vi till deltagande i seminarier och konferenser såväl internationellt som på riksplanet.

Vi ägnar oss åt opinionsbildning och påverkan som när vi arrangerar debatt med politiker för att belysa och få till stånd en ändring när det gäller den palliativa vården. Idag saknas palliativa ”dygnet-runt”-vårdplatser, det är vi tyvärr ensamma om i landet, tillsammans med Gävleborg. Högst på listan står ett Hospice.

Forskning är viktigt men nästan alla pengar i landet hamnar idag på universitetssjukhusen. Men vi drivs av tanken att även den lokala forskningen spelar en stor och betydande roll. Inte bara för resultaten utan också för att möjligheten kan höja nivån på den lokala cancervården när duktiga specialister väljer att flytta hit och stanna kvar och arbeta/forska här. Det vill vi stimulera med vårt årliga Forsknings-/Utvecklingsstipendium på 150 000 kronor.

Information och upplysning har en avgörande betydelse när vi talar om förebyggande åtgärder. Vi vill påverka kronobergarna till sundare levnadsvanor som minskar risken för cancer. Seminarier och föreläsningar av experter tillsammans med Region Kronoberg och Folkhälsoberedningen för intressenter och allmänheten är en väg. Men också egna publika event om fysisk aktivitet och matens betydelse.

En effektiv cancervård kräver modern utrustning för diagnos och behandling. Ett exempel är när vi i Ljungby byggde ut en EKG-funktion som förenklar när infarten till blodet sätts, sk PICC-line

En rogivande och stimulerande vårdmiljö bidrar till en bättre upplevelse för patienten och anhöriga. Vi bidrar därför med allt  från utrustning och möbler till TV-apparater och konst.

Men det är inte alltid det är de stora och omfattande insatserna som är mest avgörande. Ofta räcker det med små enkla medel för att sprida lite ljus i en tråkig tillvaro. Som när vi åker runt med fruktkorgar till avdelningar och boenden inför julhelgen. Eller bidrar med en sorgebok för barn som behöver bearbeta sina känslor. Kanske gör ett clownbesök möjligt.

Vi ställer oss alltid frågan: Vad skulle Ulla-Britt, stiftelsens grundare, tyckt om det här ändamålet?