Sedan starten har vi tillfört cancervården i Kronobergs län närmare fyra och en halv miljoner kronor. Det sker löpande och på flera olika sätt. Här får du några exempel:

Informationsmöten

Ett flertal platser i länet får varje år besök av någon ledande läkare eller sjuksköterska, som på allmänna möten informerar och svarar på frågor om utvecklingen inom forskning, diagnostik och behandling. Håll utkik efter annons
i tidningen!

”Lära sig leva med cancer ”

Under den rubriken ordnar vi ett par gånger om året en studiecirkel för cancersjuka och anhöriga. Under ett flertal kvällar med kunniga specialister får deltagarna en djup inblick i den annorlunda vardag som möter den drabbade och människor i omgivningen. Mycket uppskattad och givande – ett verktyg för att gå vidare.

Inköp

På Onkologen i Växjö sitter patienter som behandlas med cellgift i sköna och bekväma skinnstolar skänkta av Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

Samma sak med ”ismössan” som ska förhindra att håret faller av i samband med behandling, de är inhandlade av vår stiftelse.

Den avkopplande musiken kommer från en anläggning som vi bekostat, det gäller också de små CD-spelarna för mer privat lyssning. Några TV-apparater har vi också bidragit med.

Utbildning

– Den här utbildningen hade vi aldrig fått gå om inte Cancerstiftelsen ställt upp med pengarna, säger Viveka Jonsson på Växjö Lasarett, och Lilian Stenberg nickar instämmande.

Bägge har blivit diplomerade på Taktil massage, eller beröringsmassage. Något som patienterna uppskattar väldigt mycket.

– Vi är överhuvudtaget mycket glada över den hjälp vi får av Cancerstiftelsen på olika sätt i vår vardag. Vi vet hur mycket den betyder för oss, drabbade och anhöriga.

Kungsmadsskolan fick 25 000 kronor
för att skapa en rökfri skola

Kungsmadsskolans satsning på en rökfri skola får nu oväntat och uppskattad stöd från Cancerstiftelsen i Kronobergs län som snabbt bestämt sig för att bidra med 25 000 kronor. Skolans ambitioner ligger helt i linje med stiftelsens förebyggande arbete för att minska risken att drabbas av cancer.
– Vilken överraskning, det känns fantastiskt roligt att få ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Peppe Jonsson, en av fem idrottslärare som tillsammans med skolsköterskan är drivande i projektet.
– Det här innebär att vi kan genomföra ännu fler idéer. Tanken är att vi ska återkomma med positiva hälsofrämjande inslag i vardagen. Det ska hända roliga saker sedan vi slutade röka på skolan, förklarar Peppe.
– En av de viktigaste sakerna är att vi ska göra det här tillsammans, ledningen, lärarna och eleverna. De här pengarna ger oss större möjligheter att lyckas, menar Peppe.
Ett av skälen till att Cancerstiftelsen i Kronobergs län direkt beslutat att tillskjuta medel är det seriösa upplägget. Stiftelsens senaste forskningsstipendiat Ingrid Edvardsson står för det omdömet.
– Enda kravet vi ställer är att skolan ska informera om sambandet mellan rökning och den ökade risken för cancer, säger Kurt Johansson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län. Av tio personer som drabbas av lungcancer, är hela nio rökare.
– Sedan hoppas vi givetvis att den här nollvisionen ska bli så framgångsrik att den kan bli en förebild för genomförande på flera skolor, eller varför inte alla skolor, så vi kan stoltsera med rökfria skolor i hela länet inom en snar framtid avslutar Kurt. (2006)

Victoria och ProLiv fick dela på 40 000 kronor

Bröstcancerföreningen Victoria och den nystartade prostatacancerföreningen ProLiv Kronoberg, har fått 20 000 kronor vardera till sin mycket viktiga verksamhet.
Bland kvinnor är bröstcancer den vanligaste formen och Victoria fungerar sedan många år som ett fantastiskt stöd för drabbade.
För männen är prostatacancern vanligast men det är först nu som en motsvarande förening bildas – ProLiv Kronoberg.
– De här föreningarna kompletterar Cancerstiftelsen i Kronobergs län på ett utmärkt sätt genom den nära stödkontakt de utgör för människor i svåra livssituationer. Genom aktiviteter sprider de information och kunskap och gör tillvaron trevligare och lättare att uthärda för många kvinnor och män, menar Kurt Johansson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län som överlämnade gåvorna.
Ett välkommet och överraskande tillskott för Victoria och ett nödvändigt startkapital för alldeles färska ProLiv Kronoberg. (2005)