Det finns väldigt mycket information att få om cancer genom att söka på Internet. Söker man på www.goggle.se hittar man svenska sidor med information.

Här är tips på några bra informationssidor:

www.cancerfonden.se
En fristående, ideell organisation som stöder projektbunden cancerforskning och den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning.

www.barncancerfonden.se
Barncancerfonden stödjer forskning, utveckling och rehabilitering inom barncancer. Fonden är en ideell organisation och verksamheten finansieras helt genom bidrag från privatpersoner och företag.

www.cancer.nu
Det finns ca 200 olika sorters cancerformer och här hittar du information om en del av dem. Här finns också information om hur man upptäcker, behandlar och lever med cancer.

www.cancerrehabfonden.se
CancerRehabFonden (tidigare Cancer- och trafikskadades riksförbund), hjälper enskilda, stöder forskning.

www.rahfo.se
Radiumhemmets forskningsfonder är Sveriges äldsta cancerfonder.