Cancerstiftelsen i Kronobergs län ska verka för tidig upptäckt av cancer och att drabbade ska få en god vård både på sjukhus och i hemmet.

• Vi gör det genom att utbilda och informera läkare och vårdpersonal i länet. Ibland räcker inte Landstingets egna resurser.

• Vi informerar om cancerforskningens framsteg och utvecklingen i övrigt som kan bidra till att sjukdomen upptäcks tidigare.

• Vi skjuter till pengar för inköp av allt från teknisk utrustning för bättre diagnostik och behandling, till en musikanläggning för en mer avslappnad sjukhusmiljö.

• Vi medverkar också till utbyte av information och resurser mellan sjukhusen i Ljungby och Växjö.

• Under rubriken ”Lära sig leva med cancer” får både patienter och anhöriga information om hur tillvaron förändras för alla inblandade.