Styrelsen som sköter Cancerstiftelsen i Kronobergs län har nio ledamöter. Fyra ska alltid representera läkarvetenskap och omvårdnad, resten är lekmän.
Insamlade medel förvaltas av styrelsen som också beslutar om vilka ansökningar om bidrag som ska beviljas.

Styrelsen kan också på eget initiativ besluta om bidrag som ligger inom stiftelsens stadgar.

Styrelsen består av:

Bengt Martinsson
Ordförande

Göran Carlstedt
Vice ordförande

Göran Palmquist
Sekreterare

Jenny-Ann Johansson

Annie Jakobsen

Per Weber

Ann-Christin Kärrman

Eva Wetterling

Elisabet Cárcamo Storm