Du kan söka bidrag om du har en idé som förebygger cancer, förbättrar vården eller på annat sätt är till nytta och glädje för cancersjuka i länet

Det finns alltid mer att göra även i en väl fungerande cancervård. Varje år bidrar vi i Cancerstiftelsen i Kronobergs län med pengar till saker som gör vården ännu bättre. Som t.ex nya moderna apparater för behandling, utbildning av personal eller något annat som vidareutvecklar cancervården i länet. Men också till saker som gör tillvaron lite lättare för cancersjuka som en bra miljö, sköna möbler, TV-apparater mm. Eller leksaker och en pysselbok till de barn som besöker en cancersjuk anhörig på lasarettet.

Vi vänder oss till dig som arbetar inom Region Kronoberg eller i någon av länets kommuner. Du som ser var behoven finns och var pengarna gör mest nytta. Det kan handla om en liten sak eller en stor, alla förslag är lika välkomna.

Under hösten 2021 behandlar vi ansökningar vid tre tillfällen:

1 september

13 oktober

1 december

Beskriv i din ansökan på vilket sätt ditt förslag kan förebygga eller förbättra för cancersjuka. Berätta vad det kostar att genomföra och ge oss en tidsplan.

Om det behövs så har vi möjlighet att behandla din ansökan mellan våra möten. Skriv i så fall att du önskar det, i din ansökan.

Skicka ansökan till :
Cancerstiftelsen i Kronobergs län, Box 443, 351 06 Växjö.
Eller e-posta, du hittar adressen under ”Kontakt” i menyraden till vänster.

Ulla-Britt Hansson hette kvinnan som grundade Cancerstiftelsen i Kronobergs län 1992, innan hon avled på grund av sin cancersjukdom. Sedan dess har stiftelsen tillfört den lokala cancervården närmare 9 miljoner kronor.

Pengarna används enligt Ulla-Britts vilja till att förebygga cancer, tidigare upptäckt, snabb och korrekt diagnos, direkt och effektiv behandling, proffsigt bemötande, vidareutbildning av personal, modern utrustning, bra rehabilitering, upplysning och information, rogivande behandlingsmiljö och uppföljning för att dra lärdomar mm.