Vårt Forsknings- och Utvecklingsstipendium på 150 000 kronor ska göra det möjligt

Sedan 2002 har vi bidragit med pengar till en rad forskningsprojekt genom anslag och vårt numera årliga Forskningsstipendium.

Vi gör det för att främja forskning och utveckling som ett led i vår strävan att skapa bättre förutsättningar för cancervården i Kronobergs län. En koppling till vårt län är ett plus, men inget krav. Det viktiga är att resultatet kommer till gagn och nytta för kronobergarna.

Ansökningstiden för vårt stipendium 2020 är avslutad.

Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Våra tidigare stipendiater och deras forskning.