Forskning kring cancerfamiljens situation och hormonkänslig bröstcancer tilldelades stipendium

Det var två omtumlade men glada ForskningsStipendiater som mötte pressen vid lunchtid idag, tisdag.

– Jag är jätteglad för detta men framför allt känner jag mig hedrad över att det jag håller på med får sådan uppmärksamhet, säger Marie-Louise Möllerberg, nästan lite tagen.

Ulrik Narbe är inne på samma spår när han kommenterar betydelsen av stipendiet.

– Jag är väldigt glad över detta. Det innebär ju att jag nu kan genomföra forskningen, att det verkligen blir av, säger Ulrik.

För bröstcancerdrabbade kvinnor i länet hoppas vi att resultatet av Ulriks forskning blir bättre och mer anpassad efterbehandling som minskar biverkningar och ökar överlevnaden. För unga kvinnor kan antalet återfall reduceras och överlevnaden förbättras om Ulriks idéer om lymfkörtelkvoten håller.

– Min förhoppning är att hitta ett fungerande verktyg för att i ett tidigt skede kunna hjälpa och stötta familjer för att minska lidandet och för att höja välbefinnandet i den cancerdrabbade familjen, säger Marie-Louise.

Nu på söndag den 25 oktober kl 17 kommer de bägge stipendiaterna att officiellt ta emot Forskningspengarna vid en ceremoni i Växjö Domkyrka, som traditionen bjuder. Dit är alla hjärtligt välkomna och Ingmar Nordström, Linda Andersson och Leif Adolfsson svarar för underhållningen på temat ”Hjärtats sånger”.

Intresset från media var stort, fullt runt bordet när Ulrik berättar och beskriver.

Här kan du läsa mer om Ulriks och Marie-Louise forskningsprojekt i det pressmeddelande som spridits till media och andra intressenter:

Tillbaka