Stipendiater

Cancerstiftelsen i Kronobergs län delar ut forskningsstipendium till den eller dem som för utvecklingen framåt inom cancerområdet.
Här under presenteras våra stipendiater.


2020 Tina Eriksson och Greger Olsson
Studie om förbättrad livskvalitet före och under sjukdomstiden, respektive hur minskar man risken för komplikationer vid antibiotikaanvändning vid ERCP.

2019 Maria Ekholm och Fredrik Liedberg
Studie om tumörrelaterade biomarkörer vid hormonkänslig bröstcancer, respektive forskning om individuellt anpassad behandling vid urinblåsecancer..

2017 Carina Werkander Harstäde
Studier för en bättre och värdigare vård i livets slutskede.

2015 Marie-Louise Möllerberg och Ulrik Narbe
Forskning kring cancerfamiljens situation, respektive forskning om hormonkänslig bröstcancer.

2014 Carina Danemalm Jägervall
Studie med annan inriktning än potens, av sexologiska förändringar hos män som drabbats av prostatacancer,

2013 Kristina Lagerstedt och Joakim Örtegren
Forskning om akupunktur mot biverkningar vid behandling av tjock- och ändtarmscancer, respektive ny teknik för vävnadsprov vid prostatacancer.

2011 Sven-Erik Olofsson och Henrik Kjölhede
Forskning för bättre anpassad behandling vid testikelcancer, respektive skräddarsydd behandling vid prostatacancer.

2009 Martha Olsson och Lars Norberg
Forskning inom prostatacancer, respektive lungcancer.

2007 Fredrik Liedberg
Forskning om spridning av prostatacancer.

2005 Ingrid Edvardsson
Skapa en effektiv modell som förhindrar ungdomars användande av tobak och snus.

2003 Anna Sandgren
Forskning om hur man förbättrar den palliativa vården.